Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu ECDL w zakresie podstaw pracy z komputerem (B1) i kursu komputerowego EXCEL, w projekcie: „Aktywizacja w Dobczycach”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

  1. ZAMAWIAJĄCY: GMINA DOBCZYCE

           REALIZATOR: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, Tel/fax. 12/3721714,

  1. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU:

- Kompleksowe przeprowadzenie kursu komputerowego ECDL dla nie mniej niż 7 uczestników projektu „Aktywizacja w Dobczycach”,
- Kompleksowe przeprowadzenie kursu komputerowego EXCEL (średniozaawansowany) dla 1 uczestnika projektu „Aktywizacja w Dobczycach”.

Celem szkolenia jest nabycie przez Uczestników podstawowych wiadomości teoretycznych i praktycznych związanych z pracą z komputerem. Po szkoleniu każdy Uczestnik nabędzie kompetencje związane z podstawowymi zagadnieniami pracy z komputerem. Osiągnięcie celu szkolenia musi być określone nabyciem kwalifikacji oraz potwierdzone w sposób zwalidowany egzaminem i certyfikatem.
Nie dopuszcza się możliwość składania ofert cząstkowych.

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na przeprowadzenie rehabilitacji w projekcie: „Aktywizacja w Dobczycach” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

  1. ZAMAWIAJĄCY: GMINA DOBCZYCE

REALIZATOR: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, Tel/fax. 12/3721714.

W zakresie aktywizacji zdrowotnej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Dobczyce, na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce, z dnia 25.11.2020 roku dla Dyrektora Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Pomocy Społecznej w Dobczycach zleci wykonanie usługi rehabilitacji.

PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU: Przeprowadzenie rehabilitacji dla 4 osób niepełnosprawnych w zakresie fizjoterapii, w ilości nie mniej niż 10 spotkań każda osoba, wg. wskazań lekarza, w okresie lipiec - wrzesień 2021.

Zakres rehabilitacji: zgodnie z zaleceniami lekarskimi, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.

1 czerwca rozpoczął się nowy okres świadczeniowy w programie Rodzina 500 plus. W 2021 roku każdy rodzic musi złożyć nowy wniosek o to świadczenie. Większość już to zrobiła, dla pozostałych zbliża się ważny termin - złożenie wniosku do końca czerwca gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca. Później będzie wypłacane już tylko od miesiąca złożenia wniosku.

  • Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złożyła kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2021 r., przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r. - co gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia od pierwszego miesiąca nowego okresu.
  • W przypadku kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych w okresie od 1 maja do 31 maja 2021 r., ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca 2021r.
  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2021r., ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021r.

Jeśli osoba złoży wniosek w późniejszym terminie (po 30 czerwca 2021 r.),  świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

W związku z tym, tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

W przypadku gdy członek rodziny wnioskodawcy przebywa poza granicami RP, wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje wniosek do Wojewody Małopolskiego, w celu ustalenia koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 

 

 

OD LIPCA WNIOSKI O "DOBRY START" WYŁĄCZNIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I DO ZUS

 Wnioski o "Dobry start" będzie można składać wyłącznie przez internet, a realizacją programu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie – jak obecnie – samorządy.

 CO SIĘ ZMIENIA?

- Składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej,

- Świadczenie będzie wypłacane wyłącznie na wskazany rachunek bankowy.

 Od 1 lipca, tak jak w ubiegłych latach, rodzice będą mogli składać wnioski online:

- przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia

- przez bankowość elektroniczną

- przez portal PUE ZUS.

 Wnioski należy składać do 30 listopada.

INFORMACJA

Informujemy, że w związku z zarządzeniem Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach, ustalone zostają dni: 4 czerwca 2021 r. i 24 grudnia 2021 r., wolnymi od pracy. W tych dniach Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach będzie zamknięty.