Drukuj

 

                                                            Dobczyce, dnia 12.03.2018 r.

ROZEZNANIE RYNKU

Na wykonanie usługi DORADZTWA ZAWODOWEGO projektu w projekcie:

„AKTYWNA PRZYSZŁOŚĆ SZANSĄ DLA CIEBIE”

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na wykonanie usługi z zakresu DORADZTWA ZAWODOWEGO w projekcie: AKTYWNI I POTRZEBNI – RAZEM, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

 

 

  1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Dobczyce - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, 32-410 Dobczyce, ul. Rynek 26, tel. 12 3721711, fax. 12 3721714
  1. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU: Przeprowadzenie indywidualnej diagnozy potrzeb z doradztwa zawodowego dla nie mniej niż 15 uczestników: 4 godziny indywidualne każda osoba.

Celem zajęć będzie badanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy i poziomu marginalizacji i wykluczenia społecznego.

Zgodnie z założeniami Doradca Zawodowy odpowiedzialny będzie za:

  1. PRZEWIDYWANY TERMIN: marzec-kwiecień  2018, wg. ustalonego harmonogramu
  2. WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW:

Doradca Zawodowy  powinien posiadać:

  1. WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW:

 

  1. FORMA , MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

Składający ofertę proszeni są o wycenę szacunkowego kosztu wynagrodzenia za jedną godzinę pracy brutto.

  1. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Wybór oferty nastąpi w oparciu:

- o kryterium ceny 70%

- wpis do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa 30%.

Zamawiający opublikuje informację na stronie internetowej www.mgops.dobczyce.pl
o wyborze wykonawcy.

Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę o wyborze oraz o szczegółach współpracy.
Wybrany wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów wymienionych w ogłoszeniu.

Niespełnienie wymogów formalnych powoduje wykluczenie z postępowania lub unieważnienie wyboru wykonawcy.

 

Ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia  23 marca 2018 roku do godz. 11.00 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć w zamkniętej kopercie (z dopiskiem  PROCEDURA ROZEZNANIA RYNKU NA WYKONANIE DIAGNOZY W RAMACH DORADZTWA ZAWODOWEGO  W  PROJEKCIE: „AKTYWNI I POTRZEBNI – RAZEM” ) na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 32-410 Dobczyce, ul. Rynek 26.

 

 

Załącznik nr 4 - Potwierdzenie spełnienia kryteriów w zakresie doświadczenia na stanowisku doradcy zawodowego

Wykaz przeprowadzonych zajęć doradztwa zawodowego z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Aktywni i potrzebni - Razem 2017