Drukuj

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na wykonanie usług z zakresu aktywnej integracji o charakterze społecznym w projekcie „Jestem i działam – Aktywne Dobczyce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

 

  1. ZAMAWIAJĄCY: GMINA DOBCZYCE

REALIZATOR: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, Tel/fax. 12/3721714,

  1. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU:

- przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 3 uczestników projektu „Jestem i działam-Aktywne Dobczyce”.

- przeprowadzenie zajęć uzupełniających z jazdy dla 1 uczestniczki projektu „Jestem i działam – Aktywne Dobczyce” w ilości 10 h, z zakresu prawa jazdy kat. B

Celem warsztatów będzie wzmocnienie i wsparcie kompetencji społecznych, zwiększenie mobilności uczestników projektu.

Zgodnie z założeniami WYKONAWCA odpowiedzialny będzie za:

  1. PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA: czerwiec-wrzesień 2019, ustalonego harmonogramu.
  1. MIEJSCE I GODZINY REALIZACJI ZADANIA:

Przewiduje się przeprowadzenie zajęć teoretycznych kursu prawa jazdy kat. B, na terenie Gminy Dobczyce. Jeżeli nie uda się wyłonić Wykonawcy, który przeprowadzi zajęcia teoretyczne na terenie Gminy Dobczyce, dopuszcza się przeprowadzenie zajęć w najbliższym wskazanym miejscu.

Zajęcia teoretyczne powinny odbywać się w godzinach pomiędzy 7.30 – 17.30 ( wg. ustalonego harmonogramu).Chyba że uczestnicy wyrażą zgodę na przeprowadzenie zajęć w godzinach popołudniowych.

Zajęcia praktyczne będą prowadzone zgodnie z harmonogramem uzgodnionym przez instruktora z każdym z uczestników.

  1. WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW:

     Wykonawca  powinien posiadać:

  1. WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW:

 

  1. FORMA , MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Składający ofertę powinien wycenić szacunkowy koszt brutto za jednego uczestnika.

Zakłada się wyłonienie jednego wykonawcy wszystkich kursów.

  1. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Wybór oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny 100%.

Zamawiający opublikuje informację na stronie internetowej www.mgops.dobczyce.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl o wyborze wykonawcy.

Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę o wyborze oraz o szczegółach współpracy

Niespełnienie wymogów formalnych powoduje wykluczenie z postępowania.

Ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia  31 maja 2019 roku na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć w zamkniętej kopercie (z dopiskiem: Procedura  na wykonanie usług z zakresu aktywnej integracji o charakterze społecznym w projekcie: „Jestem i działam – Aktywne Dobczyce” na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 32-410 Dobczyce, ul. Rynek 26.

 

Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


 

Jestem i działam – Aktywne Dobczyce