Drukuj

ROZEZNANIE RYNKU

Na wykonanie usług z zakresu aktywizacji o charakterze społecznym w projekcie:

„JESTEM I DZIAŁAM – AKTYWNE DOBCZYCE”

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na wykonanie usług z zakresu aktywnej integracji o charakterze społecznym w projekcie: Jestem i działam – Aktywne Dobczyce, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

 

  1. ZAMAWIAJĄCY: GMINA DOBCZYCE

REALIZATOR: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, Tel/fax. 12/3721714.

  1. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU:

- Przeprowadzenie warsztatów praktycznych z zakresu umiejętności pieczenia i zdobienia ciast, w ilości 100 h, dla 1 uczestniczki projektu „Jestem i działam – Aktywne Dobczyce”.

Celem warsztatów będzie wzmocnienie i wsparcie kompetencji społecznych, zwiększenie umiejętności przydatnych w prowadzeniu gospodarstwa domowego uczestników projektu.

Zgodnie z założeniami WYKONAWCA odpowiedzialny będzie:

W przypadku posiadania doświadczenia w zakresie prowadzenia warsztatów pieczenia
i zdobienia ciast należy wypełnić zał. 4

  1. PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA: wrzesień 2019, ustalonego harmonogramu.
  1. MIEJSCE I GODZINY REALIZACJI ZADANIA:

Przewiduje się przeprowadzenie zajęć na terenie Gminy Dobczyce. Jeżeli nie uda się wyłonić Wykonawcy, który przeprowadzi zajęcia na terenie Gminy Dobczyce, dopuszcza się przeprowadzenie zajęć w najbliższym wskazanym miejscu, nie dalszej niż w odległości do 15 km od granicy Gminy Dobczyce. Oferty, które zakładają przeprowadzenie zajęć w Dobczycach będą miały pierwszeństwo.

Zajęcia powinny odbywać się w godzinach pomiędzy 7.30 – 17.00 ( wg. ustalonego harmonogramu), chyba że uczestniczka wyrazi zgodę na przeprowadzenie zajęć
w godzinach popołudniowych.

  1. WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW:

Wykonawca  powinien posiadać:

  1. WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW:

 - zał. 4

  1. FORMA , MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
  1. KRYTERIA WYBORU OFERTY

 

Wybór oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny 100%.

Zamawiający opublikuje informację na stronie internetowej www.mgops.dobczyce.pl o wyborze wykonawcy.

Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę o wyborze oraz o szczegółach współpracy.

 

Niespełnienie wymogów formalnych powoduje wykluczenie z postępowania.

 

Ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia  23 sierpnia 2019 roku na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć w zamkniętej kopercie (z dopiskiem  PROCEDURA ROZEZNANIA RYNKU NA WYKONANIE USŁUGI WARSZTATÓW PRAKTYCZNYCH PIECZENIA I ZDOBIENIA TORTÓW,  W  PROJEKCIE: „Jestem i działam – Aktywne Dobczyce” na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 32-410 Dobczyce, ul. Rynek 26.

 

 

 

 

Jestem i działam – Aktywne Dobczyce