LogowanieZapytanie ofertowe-psycholog PDF Drukuj Email
Wpisany przez Małgorzata Pawłowska   
Środa, 25 Maj 2016 12:42

 

FE PR POZIOM-Kolor-01         UE EFS rgb-1

ROZEZNANIE RYNKU na wykonanie usługi TRENINGU KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH projektu w projekcie: „AKTYWNI I POTRZEBNI – RAZEM"

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na wykonanie usługi z zakresu TRENINGU PSYCHOSPOŁECZNEGO /100 h/, w projekcie: AKTYWNI I POTRZEBNI – RAZEM, współfinansowanego ze środków Uniii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

Załączniki:
PlikOpis
Pobierz (oświadczenie o braku powiązań z beneficjentem psycholog 2.pdf)oświadczenie 
Pobierz (oświadczenie o spelnieniu warunków psycholog 2.pdf)oświadczenieII 
Pobierz (wykaz porad.pdf)wykaz 
Więcej…
 
Ogłoszenie na stanowisko opiekuna wspierającego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Małgorzata Pawłowska   
Wtorek, 24 Maj 2016 15:01

 

    alt alt

Z uwagi na realizację projektu AKTYWNI I POTRZEBNI - RAZEM realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR poszukujemy osoby na stanowisko opiekuna wspierającego uczestników projektu.

 
Projekt "Aktywni i potrzebni - Razem" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Małgorzata Pawłowska   
Wtorek, 17 Maj 2016 12:33

altalt   

Projekt "Aktywni i potrzebni - Razem" wkracza w fazę realizacji. Dla każdego uczestnika opracowana zostanie indywidualna ścieżka reintegracji uczestników w ramach diagnozy indywidualnych potrzeb przez pracowników socjalnych. Każdy z uczestników otrzyma ofertę wsparcia odpowiadającą kompleksowo na zidentyfikowane u niego potrzeby.

W ramach zadania aktywna integracja będą realizowane formy aktywizacji wynikające z diagnozy oraz w oparciu o ścieżkę reintegracji osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji
i potrzeb.

Usługi reintegracji społecznej będą realizowane przez odbudowę i podtrzymywanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych oraz odbudowę i podtrzymywanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy lub zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego. Planowane wsparcie będzie koncentrowało się na konkretnej osobie i jej potrzebach.

Aktywizacja społeczna będzie nakierowana na wzmocnienie lub przywrócenie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej:

- będzie realizowana między innymi przez: treningi kompetencji i umiejętności społecznych-poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne.

Aktywizacja zawodowa będzie nakierowana na pomoc w podejmowaniu decyzji dot. zmiany zawodu lub kwalifikacji zawodowych, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe i umiejętności pożądane na rynku pracy, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia.
           Aktywizacja edukacyjna będzie nakierowana na pomoc w dostosowaniu zatrudnienia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy, celem będzie wzrost zatrudnienia.

W pierwszej kolejności do osób bezrobotnych będzie kierowane wsparcie o charakterze społecznym.

         W projekcie będą realizowane usługi o charakterze zdrowotnym, których celem będzie wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy przez badania profilaktyczne i specjalistyczne w związku z możliwością podjęcia pracy lub rehabilitację osób niepełnosprawnych.

W przypadku realizacji usług o charakterze zdrowotnym nie będą one stanowiły pierwszego elementu wsparcia w projekcie.

1 psycholog

2 doradca

3 szkolenia, kursy

4 trener wspierający osobę i/lub rodzinę, asystent

5 praca socjalna

6 rehabilitacja i/lub inne usługi o charakterze zdrowotnym

7 staże

8 pomoc finansowa

 
Zapraszamy do udziału w projekcie "Aktywni i potrzebni - Razem" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Małgorzata Pawłowska   
Poniedziałek, 09 Maj 2016 12:10

2016 plakat wydrukI

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 49