LogowanieZbiórka publiczna PDF Drukuj Email
Wpisany przez Małgorzata Pawłowska   
Poniedziałek, 16 Styczeń 2017 16:10

Kolejna część zbiórki publicznej na rzecz niepełnosprawnego mieszkańca naszej gminy Pana Pawła Rak planowana jest 20 stycznia 2017 r., w czasie Kolędowania w Cztery Świata Strony w auli Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach, oraz 22 stycznia 2017 r. po mszy świętej o godz. 16.00 w Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stadnikach.

Więcej…
 
Spotkanie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Małgorzata Pawłowska   
Poniedziałek, 16 Styczeń 2017 16:07

 

Serdecznie zapraszamy na Spotkanie Świąteczne,
które odbędzie się w dniu 24 stycznia 2017 r.
o godzinie 15.00 w Sali obsługi konsumenta
w Zespole Szkół w Dobczycach
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców
i uczniowie Zespołu Szkół w Dobczycach
oraz
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach

 
Projekt "Aktywni i potrzebni - Razem" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Małgorzata Pawłowska   
Poniedziałek, 16 Styczeń 2017 13:36

alt

Projekt „Aktywni i potrzebni - Razem" w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Kwota projektu ogółem na l. 2016-2018 555 000,00 zł.

W tym: dofinansowanie 471 300,00 zł.

Wkład własny 83 700,00 zł.

Rocznie kwota projektu: 185 000,00 zł

W tym: dofinansowanie 157 100,00 zł.

Wkład własny 27 900,00 zł.

W projekcie realizowanym w Poddziałaniu 9.1.1 RPO WM, grupę docelową stanowią: osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, jeżeli okaże się to niezbędne do realizacji wsparcia dla uczestników projektu, zamieszkałe na terenie Gminy Dobczyce.

Dla każdego uczestnika projektu opracowana zostanie indywidualna ścieżka reintegracji w ramach diagnozy indywidualnych potrzeb przez pracowników socjalnych. Każdy z uczestników otrzyma ofertę wsparcia odpowiadającą kompleksowo na zidentyfikowane u niego potrzeby.

Więcej…
 
Spotkanie podsumowujące projektu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Małgorzata Pawłowska   
Wtorek, 10 Styczeń 2017 09:39

alt

W dniu 29.12.2016 r. odbyło się spotkanie zakańczające realizację projektu "Aktywni i potrzebni - Razem" w roku 2016 r. Celem spotkania było podsumowanie i ewaluacja projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 .

Na spotkaniu byli obecni uczestnicy projektu oraz kierownik projektu, koordynator i pracownicy socjalni.

Zostały wręczone zaświadczenia dotyczące uczestnictwa w projekcie. Uczestnicy mogli wyrazić opinię i spostrzeżenia na temat realizacji projektu.

obraz

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 57