LogowanieSTYPENDIUM SOCJALNE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Małgorzata Pawłowska   
Środa, 27 Sierpień 2014 09:45

 

STYPENDIUM SOCJALNE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach informuje, że kompletne wnioski w sprawie stypendium socjalnego będzie można składać w dniach od 01.09.2014 do 15.09.2014 r.

Wnioski oraz informacje dotyczące stypendium socjalnego można uzyskać w siedzibie Ośrodka oraz pod numerem telefonu: 12/3721712
Załączniki:
PlikOpis
Pobierz (wniosek_stypendium_szkolne.pdf)Wnisek o stypendium 
 
Przedłużenie terminu składania wniosków w projekcie "Pierwszy dzwonek" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Małgorzata Pawłowska   
Środa, 23 Lipiec 2014 15:26

Informujemy, że został przedłużony termin przyjmowania wniosków w projekcie "Pierwszy dzwonek" dla uczniów z rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie Gminy Dobczyce wskazanego projektu do dnia 30.07.2014 r.

 
Projekt „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Małgorzata Pawłowska   
Czwartek, 17 Lipiec 2014 14:57

logo dob

WOJ-MALOPOL LOGO POZIOM cmyk (2)

 

 

 

 

 

Projekt jest realizowany ze wsparcia finansowego Województwa Małopolskiego 


Trwa nabór do projektu „Pierwszy dzwonek" dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+.

W celu poprawy jakości życia polskich rodzin Samorząd Województwa Małopolskiego przygotował ofertę skierowaną do rodzin wielodzietnych 4+ z terenu województwa małopolskiego.

Opracowany został projekt „Pierwszy dzwonek", polegający na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych.

Regulamin projektu zakłada przyznanie Gminom dotacji celowej na udzielenie wsparcia uczniom szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z rodzin wielodzietnych, wychowujących przynajmniej 4 dzieci, w których wszyscy członkowie mający status ucznia zamieszkują na obszarze województwa małopolskiego. Udzielone wsparcie przeznaczone jest na dofinansowanie do zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub ponadgimnazjalnej.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach prowadzi nabór wniosków dla uczniów z rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie Gminy Dobczyce wskazanego projektu do dnia 24. 07. 2014 r.

Wnioski można składać w siedzibie MGOPS w Dobczycach, parter UGIM Dobczyce w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Szczegółowy opis przebiegu postępowania zawiera regulamin projektu "Pierwszy dzwonek"
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy w godzinach pracy ośrodka lub telefonicznie pod nr 12 3721714, 12 3721711

 

Załączniki:
PlikOpis
Pobierz (Załacznik nr 1 do regulaminu projektu.pdf)wzór wniosku 
Pobierz (Załącznik regulamin.pdf)Regulamin 
 
Karta Dużej Rodziny PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Tomaszewska   
Piątek, 04 Lipiec 2014 11:19

Od 16 czerwca 2014 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej można składać wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Przy składaniu wniosku należy okazać:

- w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

- w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

- w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

- w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

- w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Załączniki:
PlikOpis
Pobierz (wniosek_o_wydanie_karty_duzej_rodziny-2.doc)Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny 
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 35