LogowanieOpis projektu „Aktywni i potrzebni - Razem" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Małgorzata Pawłowska   
Czwartek, 28 Kwiecień 2016 12:21

FE PR POZIOM-Kolor-01UE EFS rgb-1

 

Opis projektu „Aktywni i potrzebni - Razem"

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 15 osób zamieszkałych na terenie Gminy Dobczyce zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w roku 2016.

Opis grup docelowych

W projekcie realizowanym w Poddziałaniu 9.1.1 RPO WM, grupę docelową stanowią: osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, jeżeli okaże się to niezbędne do realizacji wsparcia dla uczestników projektu, zamieszkałe na terenie Gminy Dobczyce.

Uczestnicy projektu zostaną wyposażeni w szerokie kompetencje społeczne, zwłaszcza w zakresie zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, wzmocniona zostanie u nich zdolność podejmowania decyzji a także w uzasadnionych przypadkach podniesione zostaną ich kompetencje zawodowe. Część uczestników poprzez udział w zorganizowanych stażach dostanie szanse do powrotu na rynek pracy. Zakłada się, że uczestnictwo w stażach będzie szansą na zdobycie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oczekiwanych przez potencjalnych pracodawców. Działania kierowane do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będą realizowane tylko wtedy, jeżeli będzie to niezbędne do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Rekrutacja uczestników będzie się odbywała raz w roku w I kwartale, po 15 osób. Uczestnicy będą rekrutowani przez pracowników socjalnych Beneficjenta, niezatrudnionych w ramach projektu, w oparciu o Regulamin Rekrutacji.

O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryteriów formalnych oraz kryteriów preferencji. W przypadku uzyskania przez kilku uczestników tej samej liczby punktów o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decydować będą pracownicy socjalni na podstawie analizy sytuacji/problemów osób deklarujących chęć udziału, w odniesieniu do możliwości realizowanego wsparcia w ramach projektu.

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy określona została struktura grupy docelowej: 15 osób bezrobotnych lub bierne zawodowo, 2 osoby zatrudnione, 2 osoby niepełnosprawne lub z zaburzeniami psychicznymi – niezależnie od statusu, będą to osoby zarówno bezrobotne, bierne zawodowo i zatrudnione. Zakłada się, że osoby niepełnosprawne będą stanowiły co najmniej 10% osób uczestniczących w projekcie.

Więcej…
 
Realizacja Programu „Rodzina 500 plus” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Wtorek, 26 Kwiecień 2016 12:44

alt 

Do dnia 25 kwietnia 2016r. wnioski o uzyskanie świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500 plus”, w naszej gminie złożyło już 949 rodzin.

Wnioski można składać tradycyjnie w formie papierowej, w Dobczycach, Rynek 22a (budynek, w którym znajduje się Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach), w następujących godzinach:

- w poniedziałek od 7:30 do 16:30

- wtorek - piątek od 7:30 do 15:15

Wniosek można również wysłać pocztą lub przez internet korzystając z bankowości elektronicznej, systemu Emp@tia, platformy ePUAP oraz PUE ZUS. 

 

Jak wypełnić wniosek?

Wypełniając wniosek pamiętajmy o wpisaniu wszystkich dzieci (do 25. roku życia, które mieszkają z nami i są na naszym utrzymaniu) oraz współmałżonka. Podajmy także pełne i poprawne numery PESEL wszystkich członków rodziny. Jeśli zauważymy, że we wniosku popełniliśmy błąd lub podaliśmy niepełne dane to możemy wysłać poprawiony wniosek raz jeszcze.

Jeśli wniosek o świadczenie wychowawcze złożymy w ciągu trzech miesięcy (do 1 lipca 2016 r. włącznie) to pieniądze otrzymamy z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r., czyli od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony po 1 lipca świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800zł netto na osobę, wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.

 
Świadczenie Wychowawcze 500+ PDF Drukuj Email
Wpisany przez Małgorzata Pawłowska   
Piątek, 01 Kwiecień 2016 14:30

 

503

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można składać w biurze, które mieści się na Małym Rynku 22 w Dobczycach, w budynku Wydziału Zamiejscowego Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach, które jest czynne w poniedziałki w godzinach od 7:30 do 16:30 i od wtorku do piątku od 7:30 do 15:15.

 
Program 500+ PDF Drukuj Email
Wpisany przez Małgorzata Pawłowska   
Czwartek, 31 Marzec 2016 14:09

 501500

502

Wnioski o uzyskanie świadczenia wychowawczego, w ramach Programu „Rodzina 500 plus” można składać od 1 kwietnia 2016 r. w Dobczycach, Rynek 22 ( budynek, w którym znajduje się Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach). Przypominamy, że jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od kwietnia bieżącego roku. Po 1 lipca świadczenia będą wypłacane od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek.

 

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 48