LogowanieProjekt "Aktywni i potrzebni - Razem" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Małgorzata Pawłowska   
Piątek, 21 Październik 2016 07:54

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach realizuje w okresie 2016-2018 projekt „Aktywni i potrzebni - Razem" w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu jest przewidziany co roku nabór 15 uczestników, którzy są bezrobotni, nieaktywni zawodowo lub niepełnosprawni. W latach 2016-2018 wsparciem ma zostać objętych 45 osób.
W roku 2016 została przyznana pomoc dla każdego z 15 uczestników: pomoc finansowa i wsparcie w postaci treningu psychospołecznego. Projekt wkroczył w końcowy etap realizacji. Dla każdego uczestnika projektu została opracowana indywidualna ścieżka reintegracji w ramach diagnozy indywidualnych potrzeb rozeznanych przez pracowników socjalnych i doradcę zawodowego. Ofertę wsparcia odpowiadała  na zidentyfikowane u każdego uczestnika potrzeby związaną z aktywizacją społeczną i zawodową oraz pomoc finansową.
Od września 2016 r. 6 uczestników projektu uczestniczy w stażach zorganizowanych przez MGOPSw Dobczycach we współpracy z Fundacją WIR, otrzymują z tego tytułu stypendia stażowe. Od października 7 uczestników będzie odbywać szkolenia i podnosić kwalifikacje w wybranych przez siebie specjalnościach: prawo jazdy kat. B, Obsługa CNC, szkolenie z zakresu tatuażu, szkolenie z zakresu kosmetologii i pircingu, szkolenie kucharskie.
Realizacja projektu w roku 2016 zakończy się w grudniu 2016 r.
Od stycznia 2017 r. będzie prowadzony nabór 15 uczestników do projektu – zapraszamy wszystkich chętnych.

 
protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Małgorzata Pawłowska   
Czwartek, 29 Wrzesień 2016 13:22

 

 FE PR POZIOM-Kolor-01      UE EFS rgb-1

                                                                                      Dobczyce, 19 września 2016 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

W dniu 19 września 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem Dyrektora Miejskiego-Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach z dnia 15 września 2016 r., w skład której weszli:

1. Małgorzata Pawłowska

2. Aleksandra Lech

3. Agnieszka Synowiec

Załączniki:
PlikOpis
Pobierz (Komisja.pdf)Komisja.pdfprotokół z posiedzenia
Pobierz (Zarzadzenie9_2016.pdf)Zarzadzenie9_2016.pdfzarządzenie9/2016
Więcej…
 
Pomoc żywnościowa - podprogram 2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Tomaszewska   
Środa, 28 Wrzesień 2016 08:32

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach informuje, że w ramach współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 FEAD - Podprogram 2016.

W magazynie żywności w Dobczycach, przy ul. Kościuszki 12,  w każdy poniedziałek i środę od godziny 14.30 do godziny 16.00 wydawana  jest żywność w różnym asortymencie. Uprawnione do skorzystania z tej formy pomocy są osoby, których dochód nie przekracza 951,00 zł (netto ) w przypadku osoby samotnej oraz 771,00 zł (netto )  na osobę w rodzinie.

Skierowania do Magazynu Żywności wydają pracownicy socjalni MGOPS w Dobczycach ul. Rynek 26, p.006, parter UGiM Dobczyce.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu 12 37 21 710 lub 12 37 21 714.

 
Zarządzenie Dyrektora w sprawie powołania Komisji Konkursowej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Małgorzata Pawłowska   
Czwartek, 15 Wrzesień 2016 09:52

Zarządzenie Nr 8/2016 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 15.09.2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywnej integracji w ramach projektu „Aktywni i potrzebni – Razem" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Załączniki:
PlikOpis
Pobierz (Zarządzenie 8_2016.pdf)Zarządzenie 
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 54