Dziękujemy ofiarodawcom, wolontariuszom, nauczycielom, kierownictwu sklepów za włączenie się w akcję. Szczególne podziękowania dla wolontariuszy z "Klubu Ośmiu" oraz "Wolontariatu" z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach, wolontariuszy z Zespołu Szkół im. ks. prof. Tischnera w Dobczycach, harcerzy i zuchów, bez których wsparcia zbiórka nie byłaby możliwa. W sklepach: Supermarket „Jan”- ul.Mostowa, Podgórska, Witosa, ”Delikatesy Centrum”- ul. Marwin, Rynek, Brzączowice, oraz Supermarkecie „Biedronka” zebrano 794 kg żywności. Żywność zostanie przekazana 60 rodzinom z naszej gminy znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Ważny jest każdy gest, każdy dar, dzięki któremu czynimy dobro.

 

Dyrektor i Pracownicy MGOPS w Dobczycach