Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach informuje, że świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze oraz świadczenia z pomocy społecznej i funduszu alimentacyjnego przysługujące za grudzień 2016 r. przypadające do wypłaty w dniach: 28.12.2016 r. oraz 30.12.2016 r. będą wypłacane od dnia 22.12.2016 r.