Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach, informuje że kompletne wnioski w sprawie stypendium socjalnego będzie można składać w dniach 01-15 września 2016 r. w siedzibie Ośrodka. Wnioski oraz informacje dotyczące stypendium socjalnego można uzyskać w tut. Ośrodku oraz pod numerem telefonu: 12 37 21 712.