Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach informuje, że świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia z pomocy społecznej przysługujące za marzec 2016 r., a przypadające do wypłaty na dni: 29.03.2016 r. oraz 30.03.2016 r. będą wypłacane od dnia 23.03.2016 r.