Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach informuje, że w ramach współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 FEAD - Podprogram 2015.

W magazynie żywności w Dobczycach, przy ul. Kościuszki 12, wydawana jest żywność w różnym asortymencie. Żywność ta przekazywana jest osobom i rodzinom najbardziej potrzebującym, spełniającym wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej. Uprawnionymi do skorzystania z pomocy są osoby, których miesięczny dochód nie przekracza, w przypadku osoby samotnej kwoty 951,00zł (netto) oraz 771,00zł (netto) w przypadku osoby w rodzinie.

Skierowania do Magazynu Żywności wydają pracownicy socjalni MGOPS w Dobczycach.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu 12 37 21 710 lub 12 37 21 711.