Świąteczny nastrój, kolędy, życzenia towarzyszyły spotkaniu noworocznemu, które odbyło się w dniu 24 stycznia 2017 r. w Zespole Szkół w Dobczycach. Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Dyrekcją, Gronem Pedagogicznym oraz młodzieżą Zespołu Szkół w Dobczycach zaprosili jak co roku grupę ponad 80-ciu osób. W spotkaniu wzięły udział osoby starsze, samotne oraz niepełnosprawne z terenu Gminy i Miasta Dobczyce. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Gminy wraz z Panem Burmistrzem, przedstawiciele szkoły oraz ośrodka pomocy społecznej.

Uroczystość uatrakcyjniły występy zespołu muzycznego oraz Pana Huberta Maja – uczestnika spotkania, który zaśpiewał kolędę „Cicha noc", oraz kilka utworów sławnych wykonawców. Poczęstunek wigilijny został przyrządzony przez uczniów Technikum Gastronomicznego w Dobczycach.

Wieczór przebiegał w miłej atmosferze. Widać było wyraźną radość i wzruszenie uczestników.

Goście żegnali się z nadzieją, że ponownie spotkają się za rok.