Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach w ramach współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 FEAD - Podprogram 2016.

W magazynie żywności w Dobczycach, przy ul. Kościuszki 12, w każdy poniedziałek i środę od godziny 14:30 do godziny 16:00 wydawana  jest żywność w różnym asortymencie, która przekazywana jest nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących.

Uprawnione do skorzystania z tej formy pomocy są osoby i rodziny, których dochód nie przekracza określonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kryterium dochodowego (1268 zł dla osoby samotnej, 1028 zł na osobę w rodzinie). Skierowania do Magazynu Żywności wydają pracownicy socjalni MGOPS w Dobczycach ul. Rynek 26, p.006, parter UGiM Dobczyce.

W okresie od września 2016 r. do lutego 2017 r. w ramach pomocy żywnościowej przekazaliśmy  8 213,56 kg żywności, z czego najwięcej mleka, makaronu, oleju, cukru, groszku z marchewką, fasoli białej, szynki drobiowej, sera żółtego, ryżu, herbatników oraz gulaszu wieprzowego z warzywami. W/w pomoc trafiła do 320 najbardziej potrzebujących osób naszej gminy.