Miejsko-Gminny Ośrodkek Pomocy Społecznej informuje, iż w dniu 8 grudnia 2017 r. wypłacane będą stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Dobczyce.