Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach informuje, że świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia z pomocy społecznej przysługujące za grudzień 2017 r., a przypadające do wypłaty na dzień 28.12.2017 r. będą wypłacane od dnia 20.12.2017 r.