Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach informuje, że wnioski w sprawie stypendium socjalnego można składać w dniach od 03.09.2018 r. do 17.09.2018 r.

Wnioski oraz informacje dotyczące stypendium socjalnego można uzyskać w siedzibie Ośrodka oraz pod numerem telefonu: 12/3721712.