Miejsko Gminny  Ośrodek  Pomocy Społecznej w Dobczycach poszukuje osoby na stanowisko terapeuty zajęciowego realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka z Zespołem Retta.  Przewidywane zatrudnienie w ramach umowy zlecenia. Wymagania niezbędne do zatrudnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005, poz. 1598 z późniejszymi zmianami):

1/ osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: terapeuty zajęciowego

2/ doświadczenie zawodowe : osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek: szpital psychiatryczny, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

          Dokumenty potwierdzające wyżej wymagane kwalifikacje, oraz CV należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: nabór na stanowisko terapeuty zajęciowego w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach,    ul.Rynek 26, 32-410 Dobczyce w terminie do 30.11.2018 r.