Miejsko Gminny  Ośrodek  Pomocy Społecznej w Dobczycach poszukuje osoby na stanowisko logopedy realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 5-letniego dziecka z autyzmem w wymiarze 3 godzin tygodniowo. Przewidywane zatrudnienie w ramach umowy zlecenia. Wymagania niezbędne do zatrudnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005, poz. 1598 z późniejszymi zmianami):

 1/ osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: logopedy

2/ doświadczenie zawodowe : osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek: szpital psychiatryczny, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

            W założeniu specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są w domu klienta, jednakże z uwagi na dogodność dla osoby prowadzącej, oraz usługobiorcy, jeżeli dyrekcja przedszkola wyrazi na to zgodę, usługi mogłyby być realizowane w przedszkolu w Wieliczce, do którego uczęszcza dziecko lub na terenie Dobczyc (w szkole).

Dokumenty potwierdzające wyżej wymagane kwalifikacje oraz CV należy złożyć do 15.04.2019 r. w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul.Rynek 26. w zaklejonej kopercie z dopiskiem: nabór na stanowisko logopedy. W razie pytań prosimy o kontakt pod nr 123721794.