Od kilku już lat Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach wspólnie z Bankiem Żywności oraz organizacjami wolontariackimi działającymi na terenie naszej gminy organizuje zbiórki żywności. Tegoroczna Świąteczna Zbiórka osiągnęła rekordowy wynik 1940,72 kg. Ta wielka ilość żywności mówi jedno: mieszkańcy Gminy i Miasta Dobczyce mają wielkie serca a ich hojność pozwoli na obdarowanie  100   rodzin lub osób samotnych. Takiej ilości żywności nie udałoby się zebrać gdyby nie czas poświęcony przez wolontariuszy – dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 w Dobczycach, Szkoły Podstawowej w Brzączowicach oraz z Zespołu Szkół w Dobczycach. Dziękujemy również za udział nauczycieli opiekujących się grupami wolontariatu. Żywność została przewieziona i przeliczona przez pracowników socjalnych naszego ośrodka, zostanie przygotowana w formie paczek i przekazana potrzebującym w najbliższych dniach. Jak ktoś mądry powiedział: „Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka”         

                                                                           Dyrektor i Pracownicy MGOPS w Dobczycach