W czasie epidemii wszyscy, również seniorzy powinniśmy zachowywać szczególne środki ostrożności.
Ministerstwo Zdrowia zaleca: