Dwudziestu uczestników rozpoczęło udział w projekcie „Aktywizacja w Dobczycach”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
W pierwszym etapie zostanie sporządzona przez doradcę zawodowego diagnoza dla każdego uczestnika w zakresie predyspozycji społeczno–zawodowych, na podstawie której każdy otrzyma indywidualne wsparcie w postaci szkolenia, kursu, stażu lub rehabilitacji oraz pomoc finansową z przeznaczeniem na dojazdy na zajęcia.
Na każdym etapie projektu pracownicy socjalni będą współpracować z uczestnikami i wspierać ich w dążeniach do realizacji zaplanowanych form wsparcia.