W dniu 27 sierpnia 2021r., w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce (sala konferencyjna), w godzinach od 9-13, organizujemy kolejny dyżur pracowników ZUS, którzy udzielą wsparcia w złożeniu wniosku o Dobry Start. Rodzice chcący skorzystać z pomocy muszą posiadać:

  • dowód osobisty,
  • numery PESEL dzieci,
  • numer telefonu komórkowego,
  • adres mailowy,
  • orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli dziecko jest osobą niepełnosprawną i kontynuuje naukę po ukończeniu 20 roku życia,
  • nazwę i adres szkoły, do której dziecko uczęszcza,
  • numer rachunku bankowego, na który będzie wypłacone świadczenie.

Będzie to ostatnia okazja do skorzystania z bezpośredniej pomocy pracowników ZUS przy składaniu wniosków o Dobry Start.