DODATEK OSŁONOWY – FORMULARZE WNIOSKÓW JUŻ DOSTĘPNE W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ w DOBCZYCACH.
Dodatek osłonowy – nowa forma pomocy, która ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

 WYSOKOŚCI DOPŁAT W RAMACH DODATKU OSŁONOWEGO:
Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

WNIOSEK
Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać w pierwszym terminie do 31 stycznia 2022 r. oraz do 31 października 2022 r. Wypłata dodatków zostanie zrealizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Wniosek składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek można złożyć w wersji papierowej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzonym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnionym przez profil zaufany.

Realizacją ww. zadania w Gminie Dobczyce będzie zajmował się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Rynek 26, 32-410 Dobczyce, tel. 12 3721 710, 12 3721 711, 12 3721 712, 12 3721 794.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania