Kontynuujemy realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, pt.: „Aktywizacja w Dobczycach”.
W okresie od stycznia do marca 2022 r. prowadzony był nabór uczestników, spośród chętnych osób wybrana została grupa 20 uczestników, którzy od miesiąca kwietnia rozpoczęli udział w projekcie. W maju, z każdym z uczestników, zostanie opracowana diagnoza. Na podstawie rozeznanych potrzeb będzie zaplanowana indywidualna ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej dla każdego uczestnika, w ramach której uczestnicy wezmą udział w szkoleniach, stażach lub rehabilitacji.