PROGRAM „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” W DOBCZYCACH

Rozpoczęła się realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. Program będzie realizowany do 31 grudnia 2022r.

Program adresowany jest do osób powyżej 65 roku życia, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach będzie realizował samodzielnie poprzez:

1) Wsparcie społeczne:

  1. współpraca z wolontariuszami w zakresie wspólnego spędzania czasu z seniorami, w szczególności samotnie zamieszkującymi (np. spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupów, pomoc seniorom przebywającym na kwarantannie itp.).

2) Ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej poprzez:

  1. wsparcie/pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora lub pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty,
  2. pomoc w zorganizowaniu transportu na szczepienia,
  3. pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych, w zależności od możliwości osoby udzielającej wsparcia, i w razie konieczności – gdy obecność seniora jest niezbędna do załatwienia sprawy – pomoc w dowiezieniu seniora do urzędu lub innej instytucji.

3) Wsparcie psychologiczne:

  1. informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów,
  2. w przypadku stwierdzenia zaistnienia potrzeby objęcia wsparciem z zakresu pomocy społecznej, np. w postaci specjalistycznego poradnictwa – w szczególności psychologicznego czy specjalistycznych usług opiekuńczych – osoba udzielająca wsparcia pomaga seniorowi dokonać czynności umożliwiających otrzymanie niezbędnego wsparcia, w szczególności za zgodą seniora organizuje niezbędną pomoc.

4) Wsparcie w czynnościach dnia codziennego:

  1. pomoc/towarzyszenie na spacerze, w wyprowadzeniu psa itp.,
  2. pomoc w dostarczeniu produktów żywnościowych, np. PO PŻ Banku Żywności,
  3. dostarczanie seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej (koszt zakupionych produktów pokrywa senior),
  4. wsparcie seniorów objętych programem w formie okolicznościowych (świątecznych) paczek z artykułami żywnościowymi i higienicznymi,

OSOBY ZAINTERESOWANE MOGĄ ZGŁASZAĆ SIĘ DZWONIĄC POD NUMERY TELEFONÓW, OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 7.30-14.00:

12 3721 711,

12 3721 720,

12 3721 794

Realizatorem Programu jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach.

Na realizację zadania Gmina otrzymała środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w wysokości 11 000 złotych.