Wielkanocna Zbiórka Żywności została zakończona wspaniałym wynikiem – 1419 kg! Dzięki wysiłkom wolontariuszy, ich opiekunów, właścicieli i personelu sklepów oraz organizatorów zbiórki, zebrano artykuły żywnościowe, które uczynią święta lepszymi dla 70 rodzin lub osób w trudnej sytuacji.

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę dzieci i młodzieży ze Szkół  Podstawowych Nr 1 i Nr 2 w Dobczycach, ze Szkoły Podstawowej w Brzączowicach, uczniów Szkoły Podstawowej w Kornatce, Zespołu Szkół w Dobczycach oraz Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach. Bardzo dziękujemy Straży Pożarnej w Brzączowicach za pomoc w zwiezieniu zebranej żywności! Paczki świąteczne zostaną przygotowane i rozdysponowane przez pracowników socjalnych ośrodka pomocy społecznej.

   Wielkie podziękowania dla ofiarodawców.