Zbiórki Żywności to akcje społeczne, które współorganizujemy od wielu lat we współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie. Ich ideą jest bezpłatne przekazywanie na rzecz osób najbardziej potrzebujących trwałej, pełnowartościowej żywności o długim terminie przydatności. Jest to możliwe dzięki pracy wolontariuszy – uczniów ze Szkoły Podstawowej nr I w Dobczycach, „Wolontariatu Lolek” ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Dobczycach,  "Wolontariatu" ze Szkoły Podstawowej w Brzączowicach, oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Kornatce, którzy zachęcą Państwa w poszczególnych sklepach do zakupu produktów żywnościowych i przekazania ich do oznaczonych koszy. Sklepy biorące udział to: Supermarket „Jan” - przy ul.Mostowej, Witosa, ”Delikatesy Centrum”- przy ul.Marwin, Rynek, Brzączowice. Dzięki zbiórkom żywności wszyscy przypominamy sobie o problemie ubóstwa i niedożywienia, które wydają się być nieobecne w dzisiejszych czasach, jednakże istnieją wokół nas. Bądźmy wrażliwi na los drugiego człowieka. Serdecznie zachęcamy.

                                                                              Dyrektor i pracownicy Miejsko Gminnego  
                                                                              Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach    

Miejsko Gminny  Ośrodek  Pomocy Społecznej w Dobczycach poszukuje osoby na stanowisko pedagoga realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie integracji sensorycznej dla 3-letniego dziecka z zaburzeniami psychicznymi w wymiarze 8 godzin miesięcznie. Przewidywane zatrudnienie w ramach umowy zlecenia lub umowy z osobą prowadzącą działalność gospodarczą. Wymagania niezbędne do zatrudnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005, poz. 1598 z późniejszymi zmianami): 

1/ osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pedagoga, terapeuty integracji sensorycznej

2/ doświadczenie zawodowe : osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek: szpital psychiatryczny, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są z założenia w domu klienta, jednakże z uwagi na specyfikę terapii możliwe jest realizowanie w gabinecie integracji sensorycznej.

Dokumenty potwierdzające wyżej wymagane kwalifikacje oraz CV należy złożyć do 28.03.2023 r. w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul.Jagiellońska 44h w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pedagoga - terapeuty integracji sensorycznej”. W razie pytań prosimy o kontakt pod nr 123731108.

 

 

Miejsko Gminny  Ośrodek  Pomocy Społecznej w Dobczycach poszukuje osoby na stanowisko psychologa realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3-letniego dziecka z zaburzeniami psychicznymi w wymiarze 4 godziny miesięcznie. Przewidywane zatrudnienie w ramach umowy zlecenia. Wymagania niezbędne do zatrudnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005, poz. 1598 z późniejszymi zmianami): 

1/ osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: psychologa

2/ doświadczenie zawodowe : osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek: szpital psychiatryczny, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

            Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są z założenia w domu klienta, jednakże możliwe jest realizowanie w gabinecie psychologicznym.

Dokumenty potwierdzające wyżej wymagane kwalifikacje oraz CV należy złożyć do 15.03.2023 r. w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul.Jagiellońska 44h w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko psychologa”. W razie pytań prosimy o kontakt pod nr 123731108.

Miejsko Gminny  Ośrodek  Pomocy Społecznej w Dobczycach poszukuje osoby na stanowisko logopedy realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3-letniego dziecka z zaburzeniami psychicznym w wymiarze 8 godzin tygodniowo. Przewidywane zatrudnienie w ramach umowy zlecenia. Wymagania niezbędne do zatrudnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005, poz. 1598 z późniejszymi zmianami):

1/ osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: logopedy

2/ doświadczenie zawodowe : osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek: szpital psychiatryczny, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

            Specjalistyczne usługi opiekuńcze z założenia realizowane są w domu klienta, jednakże dopuszcza się możliwość realizacji w innym dogodnym miejscu.

Dokumenty potwierdzające wyżej wymagane kwalifikacje oraz CV należy złożyć do 15.03.2023 r. w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul.Jagiellońska 44h w zaklejonej kopercie z dopiskiem: nabór na stanowisko logopedy. W razie pytań prosimy o kontakt pod nr 123731108.

Informujemy, że na terenie Powiatu Myślenickiego działa pięć punktów darmowej pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, a także nieodpłatna mediacja jako zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat ma na celu zapewnienie osobom fizycznym jeszcze na etapie przedsądowym uzyskania porady prawnej lub wskazanie możliwości ugodowego załatwienia sporu bez konieczności występowania na drogę sądową.
Z porad może skorzystać każda osoba fizyczna, która złoży pisemne oświadczenie o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Porady udzielane są osobiście przez profesjonalnych prawników ( adwokatów i radców prawnych) w wyznaczonych punktach. Przyjmowanie zgłoszeń na nieodpłatne porady odbywa się wyłącznie telefonicznie według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu pod numerem telefonu 12 274 97 59 Starostwa Powiatowego w Myślenicach przeznaczonego do rejestracji wizyt do wszystkich punktów działających na terenie powiatu w godzinach pracy Urzędu. Wyjątek stanowi usługa świadczona osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową (np. obłożnie chorych), które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), którym może być udzielana nieodpłatna pomoc, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, po umówieniu terminu wizyty pod podanym wyżej numerem telefonu.
Osoby mające problem w komunikowaniu się przez telefon mogą zapisać się na wizytę drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Szczegółowe informacje dotyczące darmowej pomocy prawnej, danych o telefonie kontaktowym do informacji i zapisów oraz wykaz punktów i godzin dyżurów znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Myślenicach w linku:
https://www.myslenicki.pl/wcag/index.php/dla-mieszkanca/nieodplatna-pomoc-prawna