Przydatne kontakty:

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Myślenicach:

ul.Kazimierza Wielkiego 5, 32-400 Myślenice

12 271 04 29

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul.Szkolna 20, 32-410 Dobczyce

12 271 16 13

Komisariat policji

ul. Jagiellońska 1

12 271 12 01

Ochotnicza Straż Pożarna

Rynek 27

12 271 10 08

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobczycach

Rynek 16

12 27-13-661

 

SPECJALMED

ul.Zarabie 35c


12 271 09 00