Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach we współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie, przy nieocenionym udziale wolontariuszy z Gimnazjum, oraz Zespołu Szkół w Dobczycach, od wielu lat organizuje na terenie naszej gminy zbiórki żywności odbywające się cyklicznie w okresie Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia, oraz Zbiórki "Podziel się posiłkiem". Celem zbiórek jest dotarcie z pomocą żywnościową do jak największej liczby osób niedożywionych i żyjących w ubóstwie oraz zapewnienie im godnych świąt. Jak pokazują dane z 2016 r. roku w zbiórkach żywności na terenie Polski udało się zebrać 92 700 000 kg żywności, o wartości 224 000 000 zł, a pomoc dotarła do 1 800 000 potrzebujących. Na terenie naszej gminy w zbiórkach uczestniczy siedem sklepów: sieć sklepów Supermarket „Jan”- ul.Mostowa, Podgórska, Witosa, sieć sklepów ”Delikatesy Centrum”- ul.Marwin, Rynek, Brzączowice oraz Supermarket „Biedronka”. Zebrana żywność przekazywana jest rodzinom wielodzietnym, osobom chorym, starszym, samotnie wychowującym dzieci oraz innym potrzebującym.