W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, realizujemy projekt pod tytułem „Aktywizacja w Dobczycach”.
Celem projektu realizowanego przez ośrodek pomocy społecznej są zindywidualizowane działania na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia. Okres realizacji: 04-01-2021 r. do 30-06-2023 r.
Projekt zakłada uczestnictwo 40 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo oraz niepełnosprawnych. W roku 2021 do projektu zostanie zrekrutowanych 20 osób. Nabór do uczestnictwa w projekcie w roku 2021 trwa do 31 marca 2021 r. Dla każdego uczestnika poprzez indywidualną diagnozę potrzeb zaplanowane zostanie wsparcie. W zależności od potrzeb będzie to: kursy lub szkolenia zawodowe, staże lub rehabilitacja oraz pomoc finansowa.
Osoby chętne do uczestnictwa w projekcie mogą uzyskać informacje na temat naboru od 4 stycznia 2021 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobczycach lub pod nr tel. 12 37 21 711.

Informujemy, że w dniu 31 grudnia 2020 r. (Sylwester) Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach będzie czynny do godziny 13:00.

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką. Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę.

W związku z ogłoszonym  przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naborem wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, prosimy o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i spełniające kryteria określone w Programie.