Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach poszukuje osoby na stanowisko pedagoga realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi (autyzm). Przewidywane zatrudnienie w ramach umowy zlecenia.

Wymagania niezbędne do zatrudnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005, poz. 1598 z późniejszymi zmianami):

  1. osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pedagoga
  2. doświadczenie zawodowe: osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek: szpital psychiatryczny, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dokumenty potwierdzające wyżej wymagane kwalifikacje oraz CV należy złożyć do dnia 31.01.2017 r. w zaklejonej kopercie z dopiskiem: nabór na stanowisko pedagoga, w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul.Rynek 26.