Województwo Małopolskie wspiera osoby, które z powodów zdrowotnych, niepełnosprawności lub podeszłego wieku nie są w pełni samodzielne.
Celem projektu „Małopolski tele-Anioł” jest zorganizowanie systemu opieki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, który umożliwi 10 000 niesamodzielnych Małopolan, jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku oraz miejscu zamieszkania.
W ramach projektu:
- powstanie Centrum Teleopieki – zapewniające wszystkim uczestnikom możliwość całodobowego przekazania informacji o potrzebie wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa,
- wsparcie w postaci usług opiekuńczych oraz sąsiedzkich usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (przydzielanych w zależności od potrzeb i stopnia niesamodzielności) otrzyma 3 216 uczestników.W projekcie zaplanowano również szkolenia dla opiekunów oraz sąsiadów w zakresie świadczenia usług opiekuńczych.

 

Jak działa system teleopieki?
-  podopieczny nosi niewielkie urządzenie na nadgarstku. Jest ono wyposażone w guzik umożliwiający wezwanie pomocy oraz kartę SIM, co pozwala działać urządzeniu jak telefon.
-  wciśnięcie guzika powoduje natychmiastowe połączenie się z Centrum Teleopieki. Bez względu na porę dnia lub nocy w Centrum na pierwszej linii czekają wykwalifikowani ratownicy medyczni. W godzinach dziennych pracuje także psycholog oraz asystenci teleopieki.
- system teleopieki automatycznie identyfikuje podopiecznego i wyświetla ratownikowi cyfrową katę podopiecznego z najważniejszymi informacjami o osobie łączącej sie z telecentrum.
-  wykwalifikowany pracownik ocenia sytuację i podejmuje działania odpowiednie do zgłoszonego problemu, np. zawiadamia osoby podane do kontaktu, udziela porady, wzywa odpowiednie służby ratunkowe. Pozostaje w kontakcie do momentu udzielenia pomocy lub rozwiązania problemu.

MINIMALNE WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE (kryteria włączenia)

Osoby, które chcą uczestniczyć w projekcie muszą spełniać łącznie poniższe kryteria:

  • mieszkać i przebywać na terenie województwa małopolskiego oraz
  • być osobą niesamodzielną, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (np. samodzielne robienie zakupów, przygotowywanie i spożywanie posiłków, sprzątanie, poruszanie się, wychodzenie z domu, ubieranie i rozbieranie, higiena osobista, itp.).

KRYTERIA PERMIUJĄCE (preferowane)
Osoby z grupy preferowanej do objęcia wsparciem będą włączane do projektu w pierwszej kolejności. W procesie rekrutacji przewidziano dodatkowe punkty dla osób z grup preferowanych tj.:
- osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie), o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

 

Wsparcie w pierwszej kolejności udzielane będzie także osobom, które nie korzystają z pomocy w ramach istniejącego systemu pomocy społecznej. W odniesieniu do osób korzystających z tego systemu, kierowane do nich wsparcie będzie komplementarne do dotychczasowego.
Usługi opiekuńcze i sąsiedzkie usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania mogą być przyznane osobie niesamodzielnej i przysługują:
- osobie samotnej w rozumieniu art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, która jest pozbawiona takiej pomocy mimo wykorzystania własnych uprawnień, zasobów i możliwości;
- osobie samotnie gospodarującej w rozumieniu art. 6 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej, gdy wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości;
- osobie w rodzinie, gdy rodzina nie może, z uzasadnionej przyczyny, zapewnić odpowiedniej pomocy wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości;

Rekrutację Uczestników/Uczestniczek do projektu prowadzą wspólnie: Województwo Małopolskie oraz Partnerzy: Caritas Diecezji Kieleckiej i Stowarzyszenie Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej.
Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły, w dwóch turach podzielonych na dwutygodniowe cykle rekrutacyjne. Podczas każdej tury do projektu zakwalifikowanych zostanie 5 000 osób niesamodzielnych.
Pierwsza tura naboru do projektu rozpoczyna się w dniu 13 kwietnia i potrwa do 31 października 2018 r. lub do wyczerpania miejsc.
Na terenie naszej Gminy można zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach. Formularze zgłoszeniowe można również składać:
1.OSOBIŚCIE w jednym z miejsc:
-Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56,30-017 Kraków (pierwsze wejście od strony ul. Wrocławskiej, parter)-Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków (parter)-Sekretariat Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Radziwiłłowska 1,31-026 Kraków (parter) w biurach projektu z możliwością uzyskania pomocy przy wypełnieniu wniosku po wcześniejszym umówieniu spotkania: -Biuro projektu Lidera – ul. Zacisze 7, 31-156 Kraków, II piętro, pok. 1 - do dnia 22.04.2018 r. od dnia 23.04.2018 r. ul.Lubelska 23, 30-003 Kraków, tel. 12 61-60-611 email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. projektu Caritas Diecezji Kieleckiej -Zespół Placówek Caritas w Proszowicach ul. Kolejowa 4, 32-100 Proszowice, pok.nr 1, I piętro, tel. 883 316158-Biuro projektu Stowarzyszeni a Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego ul. Adama Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka, pok. nr 5e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. ZA POŚREDNICTWEM POCZTY TRADYCYJNEJ
(decyduje data wpływu) na adres:Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków z dopiskiem „Rekrutacja-Małopolski Tele-Anioł”
3. ELEKTRONICZNIE
Dla osób,które posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany
w formacie .pdf za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem https://epuap.gov.pl/na adres skrytki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: /947ts6aydy/SkrytkaESP z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego i wpisaniem w temacie:„Rekrutacja-Małopolski Tele-Anioł”(decyduje data wpływu na skrytkę ePUAP).

Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe do pobrania na stronie:

https://www.malopolska.pl/teleaniol/o-projekcie