Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach informuje, że realizuje program pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Dobczyce.
W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą składać wnioski w dniach 01-16 września 2019 r., w siedzibie ośrodka. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12/3721712.