W miarę możliwości prosimy o załatwianie spraw z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej i telefonicznej.  W celu załatwienia spraw administracyjnych wymagających złożenia formalnych wniosków prosimy o ich przesyłanie na elektroniczną skrzynkę podawczą MGOPS na platformie ePUAP  (adres skrytki: mgopsdobczyce).

Prosimy też o ograniczenie osobistych wizyt w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej do spraw pilnych, których nie można załatwić elektronicznie lub telefonicznie. Przypominamy, by oczekując na spotkanie z urzędnikiem, ze względu na własne bezpieczeństwo, zachować odpowiedni dystans od innych oczekujących. W czasie rozmowy z pracownikami zachować odstęp co najmniej 1 metra.

Wnioski o świadczenie 500+, zasiłek rodzinny oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka oraz o fundusz alimentacyjny można składać elektronicznie za pomocą portalu empatia (www.empatia.mrpips.gov.pl), PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej. Wszystkie wzory wniosków o świadczenia dostępne są na naszej stronie internetowej: mgops.dobczyce.pl

 

Ponadto informujemy:

 

  1. W przypadku urodzenia się dziecka wniosek o świadczenie 500+ należy złożyć w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, aby zachować prawo do świadczenia od dnia urodzenia się dziecka.
  2. Wniosek o „Becikowe Gminne” - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka należy złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka.
  3. Wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka.
  4. W przypadku pozostałych świadczeń prawo do świadczenia ustalane jest od miesiąca złożenia wniosku.