Osoby starsze są w grupie największego ryzyka - dla nich zarażenie koronawirusem może być szczególnie niebezpieczne. Tego problemu nie można bagatelizować. Dlatego w codziennych obowiązkach, takich jak np. zakupy żywności, leków, artykułów higienicznych,  wsparcia powinna udzielić rodzina. Nie każdy może jednak liczyć na pomoc rodziny. Stąd duża rola sąsiadów, pracowników pomocy społecznej oraz wolontariuszy.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach podejmuje na bieżąco działania na rzecz osób najbardziej potrzebujących. Osobom, w najtrudniejszej sytuacji  została dostarczona przez pracowników socjalnych żywność pozyskana z Banku Żywności. Ponadto,  w szczególnych przypadkach zostały zakupione i dostarczone artykuły żywnościowe oraz lekarstwa.

Pracownicy ośrodka rozeznają sytuację osób starszych i samotnych w zakresie zaopatrzenia w żywność i innych podstawowych produktów. Z rodzinami osób, które z powodu stanu zdrowia lub wieku znajdują się w grupie szczególnego ryzyka i ich wyjścia poza miejsce zamieszkania powinny zostać ograniczone, nawiązano  kontakty w celu ustalenia, czy zapewnią odpowiednią pomoc w razie potrzeby.

Ośrodek zapewnia ciągłość usług opiekuńczych osobom samotnym i niesamodzielnym.

Możliwe jest uzyskanie również telefonicznego wsparcia:

-  pracowników socjalnych tut. Ośrodka pod nr telefonu 12 3721 710, 12 3721 711,  12 3721 720, 12 3721 794, w godzinach pracy ośrodka, od 7.30 do 15.30.

- pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Myślenicach: 510 132 396, 506 318 838 (całodobowo).

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby samotne pozostające bez wsparcia rodziny, które mogą wymagać pomocy. Informacje w tych sprawach proszę przekazywać telefonicznie.