Szanowni Państwo


Uprzejmie informujemy, że od 30 września 2020 roku do 15 października 2020 roku, na terenie Gminy Dobczyce są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i Diagnozy społecznej -współczesne zagrożenia w środowisku lokalnym.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych strategii mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w Naszej Gminie.

Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w 

poniższym linku.

Dorośli Mieszkańcy Gminy:
https://dobczycemieszkancy.webankieta.pl/

Pracownicy OPS:
https://opsdobczyce.webankieta.pl/