Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach informuje, iż jest możliwość złożenia wniosków o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Zaświadczenie wydawane jest w celu ubiegania się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Części 2 Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze’’.

Wnioski o wydanie zaświadczenia można składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Rynek 22a.