PIERWSZE OSOBY UCZESTNICZĄ W DWUTYGODNIOWYCH POBYTACH W RAMACH PROGRAMU OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Od lipca mieszkańcy naszej gminy, którzy zgłosili chęć udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, uczestniczą w dwutygodniowych pobytach, w „Domu Seniora” w Drogini.
Celem Programu jest wsparcie osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną poprzez zapewnienie tej osobie całodobowego pobytu.
Skorzystanie z opieki wytchnieniowej jest dla uczestników bezpłatne. Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Mamy jeszcze wolne miejsca, osoby chętne mogą zgłaszać się w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących udziału w Programie do pracowników socjalnych MGOPS w Dobczycach, w siedzibie Ośrodka: Rynek 26, 32-410 Dobczyce lub pod numerami telefonów: 12 37 21 711, 37 21 720, 37 21 794; w poniedziałki 7.30-17.00, od wtorku do czwartku 7.30-15.30 i w piątki 7.30-14.00.