Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. 
Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający:

1823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej

1410,00 zł dla osoby w rodzinie,

 Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:

 • Zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) właściwego dla miejsca zamieszkania lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.
 • Jeśli spełniamy wskazane kryteria, otrzymujemy skierowanie, które umożliwia odbiór we wskazanym na skierowaniu miejscu.

Pomoc żywnościowa w gminie Dobczyce przekazywana jest za pośrednictwem współpracującej z Bankiem Żywności w Krakowie Organizacji Partnerskiej Lokalnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach. Pomoc udzielana jest w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

W ramach programu realizowane są również zajęcia dla osób zakwalifikowanych do projektu. Mają one formę bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących:

 • Przygotowania posiłków,
 • Dietetyki oraz zdrowego odżywiania,
 • Sprawnego zarządzania budżetem domowym,
 • Zapobiegania marnowaniu żywności,
 • Inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym, akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących.

Działania realizowane są przez Bank Żywności w Krakowie w siedzibie OPL lub w miejscu wyznaczonym przez organizację. Uczestniczą w nich podopieczni, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronie internetowej Banku Żywności w Krakowie.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ.

 PODPROGRAM 2021 Plus

Podprogram 2021  jest kontynuacją poprzednich Podprogramów. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących.

 OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: do końca sierpnia 2023

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek żywnościowych lub posiłków:

Paczka żywnościowa – to minimum kilka artykułów spożywczych (co najmniej 3) składających się z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu.

Posiłek – to każde danie (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek lub kolacja) przygotowane w OPL np. jadłodajniach, schroniskach, noclegowniach dla osób bezdomnych, z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2021 obejmuje żywność w łącznej ilości ok. 9,2  kg na osobę, w tym:

 • cukier biały 2 kg (2 szt. na osobę),
 • makaron jajeczny 2 kg (4 szt. na osobę),
 • mleko UHT 2 l (2 litry na osobę),
 • olej rzepakowy 2 (2 litry na osobę),
 • powidła śliwkowe 0,3 kg (1 szt. na osobę),
 • szynka drobiowa 0,9 kg (3 szt. na osobę),

 Podsumowanie Podprogramu 2021

W ramach Podprogramu 2020 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej objął wsparciem żywnościowym 605 osób przekazując 16.341,76 ton żywności w formie 1496 paczek.

 Podsumowanie Podprogramu 2020

W ramach Podprogramu 2019 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej objęła wsparciem żywnościowym 471 osób przekazując 33.597,60  ton żywności w formie 2550 paczek.

 We współpracy z Bankiem Żywności dla osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono warsztaty edukacyjne: kulinarne, żywieniowe, ekonomiczne oraz dotyczące marnowania żywności.

 Dodatkowo Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach realizował działania towarzyszące niefinansowe takie jak: wielkanocna zbiórka żywności.