Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach kontynuuje realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, pt.: „Aktywizacja w Dobczycach”.

W okresie od stycznia do marca 2021 r. prowadzony był nabór do projektu, spośród chętnych osób wybrana została grupa 20 uczestników projektu, którzy od miesiąca kwietnia 2021 r. rozpoczęli uczestnictwo w projekcie. Po przeprowadzaniu diagnozy potrzeb przez doradcę zawodowego oraz przez psychologa zaplanowana została indywidualna ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej dla każdego uczestnika. Na podstawie której uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci szkoleń zawodowych, kursów komputerowych, kursu prawa jazdy, staży lub rehabilitacji. Każdy z uczestników podczas trwania projektu otrzymuje  pomoc finansową z przeznaczeniem na dojazdy na zajęcia.

Pracownicy socjalni prowadzą kontrakty socjalne i wspierają uczestników projektu