Do dnia 25 kwietnia 2016r. wnioski o uzyskanie świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500 plus”, w naszej gminie złożyło już 949 rodzin.

Wnioski można składać tradycyjnie w formie papierowej, w Dobczycach, Rynek 22a (budynek, w którym znajduje się Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach), w następujących godzinach:

  • w poniedziałek od 7:30 do 16:30
  • wtorek - piątek od 7:30 do 15:15

Wniosek można również wysłać pocztą lub przez internet korzystając z bankowości elektronicznej, systemu Emp@tia, platformy ePUAP oraz PUE ZUS.

 

Jak wypełnić wniosek?

Wypełniając wniosek pamiętajmy o wpisaniu wszystkich dzieci (do 25. roku życia, które mieszkają z nami i są na naszym utrzymaniu) oraz współmałżonka. Podajmy także pełne i poprawne numery PESEL wszystkich członków rodziny. Jeśli zauważymy, że we wniosku popełniliśmy błąd lub podaliśmy niepełne dane to możemy wysłać poprawiony wniosek raz jeszcze.

Jeśli wniosek o świadczenie wychowawcze złożymy w ciągu trzech miesięcy (do 1 lipca 2016 r. włącznie) to pieniądze otrzymamy z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r., czyli od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony po 1 lipca świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800zł netto na osobę, wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.

 

Cannot find the download. ID=16