Świadczenia rodzinne

 
oświadczenie o dochodzie uzyskanym dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Download
Pobierz
Data 07.08.2020 Wielkość pliku 32 KB Download 165
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART Download
Pobierz
Data 26.07.2021 Wielkość pliku 99.07 KB Download 53
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Download
Pobierz
Data 03.08.2020 Wielkość pliku 77.33 KB Download 113
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY ORAZ O CO NAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO Download
Pobierz
Data 03.08.2020 Wielkość pliku 79.58 KB Download 116
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY Download
Pobierz
Data 03.08.2020 Wielkość pliku 77.44 KB Download 134
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA Download
Pobierz
Data 03.08.2020 Wielkość pliku 85.39 KB Download 128
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, U KTÓREGO ZDIAGNOZOWANO CIĘŻKIE I NIEODWRACALNE UPOŚLEDZENIE ALBO NIEULECZALNĄ CHOROBĘ ZAGRAŻAJĄCĄ ŻYCIU, KTÓRE POWSTAŁY W PRENATALNYM OKRESIE ROZWOJU DZIECKA LUB W CZA Download
Pobierz
Data 03.08.2020 Wielkość pliku 456.01 KB Download 141
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) Download
Pobierz
Data 03.08.2020 Wielkość pliku 118.13 KB Download 229
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO - WZÓR DO STOSOWANIA NA BIEŻĄCY OKRES 2020/2021 Download
Pobierz
Data 26.07.2021 Wielkość pliku 131.55 KB Download 47
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO - WZÓR DO STOSOWANIA NA NOWY OKRES 2021/2022 Download
Pobierz
Data 26.07.2021 Wielkość pliku 131.55 KB Download 44
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Download
Pobierz
Data 26.07.2021 Wielkość pliku 112.73 KB Download 52
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO Download
Pobierz
Data 26.07.2021 Wielkość pliku 110.83 KB Download 64
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Download
Pobierz
Data 26.07.2021 Wielkość pliku 105.07 KB Download 43
Wniosek_becikowe_gminne Download
Pobierz
Data 19.11.2019 Język  Polish Wielkość pliku 563.42 KB Download 405
ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI - WZÓR WNIOSKU DO STOSOWANIA NA BIEŻĄCY OKRES 2020/2021 Download
Pobierz
Data 31.07.2020 Wielkość pliku 176.42 KB Download 263