Plakat zachęcający do zbiórki dla chorego na stwardnienie rozsiane Pawła Raka ze Stadnik

 

Paweł Rak (34 lata) mieszkaniec Stadnik

Choruje na stwardnienie rozsiane od 19 lat. Porusza się tylko na wózku inwalidzkim, wymaga pomocy najbliższych. Jego rodzice chorują.

Bariery architektoniczne w domu nie są możliwe do usunięcia. Powodują, że konieczne jest codzienne przenoszenie Pawła przez rodziców po schodach. Dużą pomocą dla rodziny byłby zakup specjalistycznego schodołaza, który jest bardzo kosztowny.

 

TWOJA POMOC JEST NIEOCENIONA!

Kwesta 18 grudnia 2016 r. podczas Jarmarku Świątecznego na Małym Rynku w Dobczycach