W dniu 07.12.2017 r. w budynku UGiM Dobczyce odbyły się Warsztaty Dietetyczne organizowane przez MGOPS w Dobczycach we współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie jako działania w ramach środków towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym-Podprogram 2017. Warsztaty te miały na celu przybliżenie idei prawidłowego żywienia, korzyści związanych  z czytaniem etykiet. Omówione zostało zagadnienie piramidy zdrowego żywienia oraz wartości płynących z poszczególnych produktów spożywczych. W trakcie warsztatów nawiązała się pozytywna dyskusja oraz wymiana doświadczeń, szczególnie w kwestii właściwej diety dla dzieci i dorosłych.