Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach informuje, że w dniu 27 lipca 2018r. wypłacone zostaną pierwsze świadczenia w ramach Programu „Dobry Start” tj. 300 zł jednorazowo dla ucznia, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Świadczenia otrzyma 300 uczniów, których rodzice złożyli wnioski drogą elektroniczną (do dnia 12 lipca). Następne wypłaty będą realizowane sukcesywnie po rozpatrzeniu kolejnych wniosków.