Spadek temperatur oraz coraz krótsze dni najbardziej dotkliwe są dla osób bezdomnych, samotnych i niezaradnych życiowo. Dlatego też interesujmy się losem takich osób i zadbajmy o to, aby nie stały się ofiarami zimowego wychłodzenia. Nie bądźmy obojętni. Pamiętajmy, że nasza pomoc może uratować ludzkie życie!

Widząc na ulicy osoby np. ubrane niestosownie do pory roku, siedzące lub leżące na ławkach w parkach, czy na przystankach autobusowych, poinformujmy niezwłocznie o każdej takiej sytuacji właściwe służby. Zgłoszenia przyjmują:

- Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,  ul. Rynek 26, 32 - 410 Dobczyce, tel. 12 3721714, 12 3721720,

-  Komisariat Policji, ul. Jagiellońska 4, 32 - 410 Dobczyce, tel. 12 2711201, oraz 997, 112