Od października 2018r. ruszyła kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2018, w ramach którego Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach podjął współpracę z Bankiem Żywności w Krakowie, dzięki czemu osoby najbardziej potrzebujące mogą skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również mają możliwość uczestniczenia w różnych działaniach wspierających i edukacyjnych. Jak dotąd udało się objąć wsparciem żywnościowym 363 osoby z terenu Gminy i Miasta Dobczyce. Wydano 9 ton żywności.

Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej przysługuje osobom, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej są to: 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056 zł dla osoby w rodzinie.

Skierowania do otrzymania w/w pomocy można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobczycach.