1 czerwca rozpoczął się nowy okres świadczeniowy w programie Rodzina 500 plus. W 2021 roku każdy rodzic musi złożyć nowy wniosek o to świadczenie. Większość już to zrobiła, dla pozostałych zbliża się ważny termin - złożenie wniosku do końca czerwca gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca. Później będzie wypłacane już tylko od miesiąca złożenia wniosku.

  • Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złożyła kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2021 r., przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r. - co gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia od pierwszego miesiąca nowego okresu.
  • W przypadku kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych w okresie od 1 maja do 31 maja 2021 r., ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca 2021r.
  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2021r., ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021r.

Jeśli osoba złoży wniosek w późniejszym terminie (po 30 czerwca 2021 r.),  świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

W związku z tym, tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

W przypadku gdy członek rodziny wnioskodawcy przebywa poza granicami RP, wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje wniosek do Wojewody Małopolskiego, w celu ustalenia koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.