Przypominamy, że trwa nabór do Projektu "Małopolska Niania 2.0".
Wnioski przyjmowane będą do 30.05.2022 r. do godz. 16:00.
Jeżeli liczba złożonych w trakcie trwania naboru wniosków przekroczy 500, nabór do Projektu zostanie zakończony (zamknięty) przed ww. terminem.
Szczegółowe informacje nt. naboru zamieszczone zostały na stronie internetowej ROPS w Krakowie: www.rops.krakow.pl w zakładce "Małopolska Niania 2.0" - Aktualności: https://rops.krakow.pl/malopolska-niania-20/aktualnosci