Miejsko Gminny  Ośrodek  Pomocy Społecznej w Dobczycach poszukuje osoby na stanowisko fizjoterapeuty realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 12-letniego dziecka z zaburzeniami psychicznymi, z rozpoznaniem jednostki chorobowej 02-P, w wymiarze 5 godzin tygodniowo, nie więcej niż 20 godzin miesięcznie. Przewidywane zatrudnienie w ramach umowy zlecenia lub umowy z działalnością gospodarczą. Stawka za 1 godz. wynosi 100 zł. Wymagania niezbędne do zatrudnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005, poz. 1598 z późniejszymi zmianami):

1/ osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: fizjoterapeuty

2/ doświadczenie zawodowe : osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej 3-miesięczny  staż w jednej z następujących jednostek: szpital psychiatryczny, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, warsztatach terapii zajęciowej, innej jednostce świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są w domu klienta.

            Dokumenty potwierdzające wyżej wymagane kwalifikacje oraz CV należy złożyć do 15.05.2024 r. w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul.Jagiellońska 44 H w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko fizjoterapeuty”. W razie pytań prosimy o kontakt pod nr 123731108.