Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach w ramach współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie, realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 FEAD

W magazynie żywności w Dobczycach, przy ul. Kościuszki 12, wydawana  jest żywność w różnym asortymencie, która przekazywana jest nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących.

Uprawnione do skorzystania z tej formy pomocy są osoby i rodziny, których dochód nie przekracza określonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kryterium dochodowego (1268 zł dla osoby samotnej, 1028 zł na osobę w rodzinie). Skierowania do Magazynu Żywności wydają pracownicy socjalni MGOPS w Dobczycach ul. Rynek 26, p.006, parter UGiM Dobczyce.